สารจากนายกสมาคมฯ


รศ.นพ.ไชยยงค์ นวลยง
นายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และพยาบาล ที่เคารพ

       ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ ห้อง Napalai B-C Dusit Thani, Pattaya งานประชุมวิชาการประจำปีนี้ เป็นปีที่สมาคมฯ ครบรอบ 30 ปีในการก่อตั้งสมาคมฯ นับว่าเป็นงานที่สำคัญของสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ จึงได้จัดหัวข้อวิชาการให้ครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นและถือเป็นโอกาสอันดีในการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และอื่น ๆ

        นอกจาก สาระความรู้ที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ในการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2561 ทางสมาคมฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการ และปีนี้เป็นปีที่ 12 ในการจัดงานแสดงมุทิตาจิตที่พวกเราชาวยูโรร่วมรดน้ำของพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์จากอาจารย์ยูโรอาวุโสที่พวกเราเคารพรัก และทางสมาคมฯ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง Uro Night ในค่ำคืนวันเสาร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2561

        สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน จะมารวมพลังในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน (รศ.นพ.ไชยยงค์ นวลยง) นายกสมาคมฯ

 

(รศ.นพ.ไชยยงค์ นวลยง)
นายกสมาคมฯ