การประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 30 โดยจะจัดขึ้น วันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี

ลงทะเบียน!

Please Save the Date

อย่าพลาด! วันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ โรงแรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี แล้วพบกัน

ลงทะเบียน!

การประชุมวิชาการประจำปี 2561

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 30 โดยจะจัดขึ้น วันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี

ลงทะเบียน!
TUA Highlight Topic 1
TUA Highlight Topic 2
TUA Highlight Topic 3

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 30 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ โรงแรงแรม ดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 30)

แนะนำการประชุมประจำปี 2561

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 30) ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ Napalai B-C Room Dusit Thani, Pattaya

ประเพณีสืบสานที่งดงามของพวกเราชาวยูโร

งานแสดงมุฑิตาจิต วันที่ 5 เม.ย. 2561

ขอเรียนเชิญแพทย์ , พยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ยูโรอาวุโส (ครั้งที่ 12) เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้อง Dusit 1 ชั้น 2 Dusit Thani, Pattaya

สารจากนายกสมาคมฯ

สารจากนายกสมาคมฯ

ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Dusit Thani, Pattaya..

REGISTRATION

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ สามารถลงทะเบียนในราคาประหยัด