อัตราค่าลงทะเบียน


REGISTRATION

ลงทะเบียนงานประชุุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 31

Registration has been Close!
อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

  แพทย์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “Comprehensive Workshop of Stress Urinary Incontinence”

5,000 บาท
รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด

(จำนวน 24 คน)
 
แพทย์ยูโรที่เป็นสมาชิก 4,000 บาท 4,500 บาท
แพทย์ทั่วไป 5,000 บาท 5,500 บาท
พยาบาล 2,500 บาท 3,000 บาท

* แพทย์สมาชิกยูโรที่อายุเกิน 60 ปี

* แพทย์ประจำบ้าน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน ยกเว้นค่าลงทะเบียน

 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี 045-2-89587-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย